Slavnostní otevření – 17.9.2022

V sobotu 17. září se u příležitosti dokončení prostoru před kostelem sv. Marka uskutečnilo slavnostní odpoledne plné zábavy a výborného srnčího guláše.

V létě se toto místo začalo z původního nevyužitého prostoru a parkoviště přeměňovat na nové náměstíčko, které bude sloužit místním nejen jako parkoviště a průchod ke kostelu, ale jako plnohodnotný prostor k setkávání, odpočinku a kulturním či komunitním akcím.

Nově se zde vysázela alej stromů, která opticky prodloužila kostelní loď, doplnily se lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení a parkování, které je lemováno trvalkovým záhonem. Aktuálně se dokončuje část za kostelem, kde bude nově vysázena květinová louka, která bude doplněna lavičkami k odpočinku.

Na stavbu se obvodu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR podporovaného z Norských fondů ve výši skoro 11,6 milionů korun, přičemž celkové náklady činí 18 milionů korun.